Senter for Kognitiv Terapi
 
VEILEDNING

Psykiater Leif Ragnar Hjorth er godkjent veileder i kognitiv terapi av NIKT / NFKT og DNLF. Jeg tar på meg veiledningsoppdrag i forbindelse med utdannelse via foreningens innføringsseminar eller veiledning av helsepersonell individuelt eller i gruppe. Jeg er også godkjent for veiledning av LIS legers obligatoriske psykoterapiveiledning 3-året.

SFKT / Werenskioldsgt 10a /1608 Frederikstad / kontakt