Senter for Kognitiv Terapi
 
De som arbeider ved senteret er:

Leif Ragnar Hjorth er utdannet lege med spesialitet som psykiater fra 1992. Han er også utdannet kognitiv terapeut og ble godkjent veileder i kognitiv terapi i i 1996 av Norsk Forening For Kognitiv Terapi og senere godkjennelse av Den Norske Legeforening.
Han har siden da jobbet med undervisning og veiledning av helsepersonell ved siden av klinisk arbeide. I 2003 etablerte han Senter for kognitiv terapi i Fredrikstad.
Leif Ragnar Hjorth arbeider i dag med privat praksis. Han arbeider med de fleste psykiatriske problemstillinger som har nytte av:

• Kognitiv terapi alene
• Kognitiv terapi i kombinasjon med medikamentell behandling
• Medikamentell behandling alene
• Sexuelle problemstillinger
• Coaching av slitne ledere
• Veiledning av grupper eller individuelt

Fra 1993 har han hatt spesiell interesse for kognitiv behandling av pasienter med spiseforstyrrelser.

Kontakt Leif Ragnar på epost leifragnar@sfkt.no eller
telefon 97 41 70 64 mellom kl 17 - 18 mandag, onsdag eller torsdag.

Øyvind Fjeld er utdannet pedagog, familieterapeut og sexolog. Han har også fulgt kurs i kognitiv terapi.
Han har lang erfaring i arbeid med samspill og relasjoner, både når det gjelder par og familiesystemer. Det er mulig å få avtaler dagtid, kveldstid og i helger. Han tilbyr:

• Familiesamtaler/terapi
• Parsamtaler/terapi
• Individuelle samtaler/terapi for både voksne og ungdom
• Sexologisk rådgivning


Kontakt Øyvind Fjeld på telefon 97 41 70 64 mellom kl 17 og 18 mandag, onsdag eller torsdag
eller på e-post: fjeld@sfkt.no


Marianne Haug er klinisk barnevernspedagog med master i familiebehandling, og er godkjent veileder. Hun har også videreutdanning i tilknytning og tidlig samspill mellom barn og foreldre, og ett års studium i mediekunnskap. Hun har fulgt kurs i kognitiv terapi. Hun tilbyr:

• Parterapi
• Familieterapi
• Individuelle samtaler med voksne og ungdom
• Veiledning


Marianne kan kontaktes på telefon 98 21 76 87 eller epost: marianne.haug@fredfiber.net


Karina McGlade-Grando er utdannet audiopedagog og har to-årig videreutdannelse i kognitiv terapi, og har da spesialisert seg på depresjon, angst og sosial fobi. Hun har lang erfaring med tinnitus- og lydfølsomhetsbehandling fra Rådgivningskontoret for Hørselshemmede i Oslo kommune. Hun er klinikkansvarlig ved Linderud Audiopedagogiske Senter i Oslo. Karina har i 2014 startet et samarbeid med Oslo Operaorkestret.
www.la-s.no/karinamcglade.html

Karina skal foreløpig arbeide ved SFKT på mandager. Vil du ha kontakt med henne
ring 934 91 028 eller skriv til mcglade@frisurf.no


SFKT / Werenskioldsgt 10a /1608 Frederikstad / kontakt