Senter for Kognitiv Terapi
 
KOGNITIV TERAPI

Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser og generelle livsproblemer. Ordet kognitiv er latinsk og har med aktiv erkjennelse, forståelse og undersøkelse å gjøre. Kognisjon er betegnelsen på den kontinuerlige bearbeidelsen av informasjon.

Erkjennelse og forståelse får vi ved å bruke våre tanker. Kognitiv terapi er derfor en behandling hvor våre tanker blir gitt spesiell oppmerksomhet. Erfaring viser at våre tanker spiller en betydelig rolle i utviklingen og opprettholdelsen av psykiske lidelser. Behandlingen dreier seg derfor om problemløsning og endring i tanker og handlemåter.


SFKT / Werenskioldsgt 10a /1608 Frederikstad / kontakt