Senter for Kognitiv Terapi
 
KOGNITIV COACHING FOR LEDERE

Ved siden av behandling av pasienter tilbyr også senteret kognitiv coaching for de som arbeider i ledende stillinger og som har behov for input og eller videre utvikling av sin lederrolle.

SFKT / Werenskioldsgt 10a /1608 Frederikstad / kontakt